chaotics

Recenzie: Chaotics: Managementul şi marketingul în era turbulențelor

  Chaotics: Managementul şi marketingul în era turbulenţelor este o publicaţie recentă a lui Phillip Kotler, unul dintre cei mai mari strategi de marketing în viaţă sau “părintele marketingului modern” aşa cum este numit de către mulţi specialişti în domeniu, scrisă în co-autorat cu John A. Caslione, un consultant de management de renume internaţional.
Cartea a apărut în anul 2009, într-o perioadă în care companiile din toată lumea încercau să înţeleagă efectele recesiunii economice şi să identifice măsurile cele mai potrivite noului climat în care au ajuns să opereze. Reacţia primilor cititori a fost senzaţională, majoritatea considerând lucrarea drept revelatoare.
Obiectivul principal al cărţii este să prezinte o abordare structurată de gestionare a activităţilor unei companii în contextul situaţiei curente a economiei şi care, nu în ultimul rând, să asigure sustenabilitatea pe termen lung a companiei. Pentru a realiza acest obiectiv, autorii încep prin a prezenta caracteristicile generale ale climatului economic actual şi a principalelor cauze care au condus la această situaţie. În opinia autorilor, climatul economic actual nu este un climat temporar de criză economică, ci un climat permanent de relativă instabilitate economică, de turbulenţă. Cauzele identificate în legătură cu modificarea mediului economic sunt legate de dezvoltarea economiilor emergente, în urma fenomenului de globalizare şi a înlesnirii accesului la tehnologie, precum şi de acumularea de capital a acestor state atât la nivelul companiilor, cât şi la nivel statal. Prin natura lor, aceste cauze nu sunt legate de recesiunea economică şi, implicit, nu vor dispărea în urma redresării.
Noua realitate economică, aşa cum este prezentată în carte, are impact asupra percepţiilor managerilor de vârf privind contextul de desfăşurare a activităţii companiei şi, mai ales, privind acţiunile de întreprins pentru realizarea creşterii companiei. În capitolul 2, autorii prezintă cele mai populare acţiuni nepotrivite, pe care managerii le au în vizor în această perioadă, cum ar fi reducerea costurilor la nivel general, disponibilizările în masă şi analizează evoluţia unor companii care au aplicat sau nu aceste măsuri.
Începând cu capitolul 3 sunt prezentate măsurile potrivite supravieţuirii şi dezvoltării în noul context economic. Autorii structurează aceste măsuri în ceea ce ei numesc Chaotics Management SystemTM , un set de acţiuni şi instrumente de analiză şi monitorizare adaptate noii realităţi economice. Acest sistem vine ca răspuns la planul întocmit pe termen mediu, un instrument care, în opinia autorilor, nu poate identifica riscurile la care sunt predispuse companiile în ziua de azi. Chaotics Management SystemTM presupune urmărirea a trei paşi: identificarea şi analizarea slăbiciunilor companiei prin întocmirea în mod continuu a unui raport de analiză SWOT, identificarea mai multor scenarii favorabile sau nefavorabile ale viitorului companiei, setarea de direcţii strategice pentru fiecare scenariu în parte şi aplicarea acestor direcţii strategice la nivel operaţional. Pentru monitorizarea întregii activităţi sunt propuse şi prezentate diagrame şi rapoarte adaptate.
Valoarea adăugată a acestei cărţi constă în mod clar în abordarea structurată a întregii problematici şi în stilul de argumentare foarte simplu şi concis, specific cărţilor scrise de Philip Kotler. De asemenea, autorii prezintă exemple pentru toate acţiunile potrivite şi nepotrivite cuprinse de-a lungul cărţii, dezvoltă în sens practic posibilităţile de aplicare a direcţiilor strategice la nivel operaţional şi definesc modele de diagrame şi rapoarte care pot fi uilizate pentru implementarea şi monitorizarea sistemului de management. Metodologia şi instrumentele prezentate nu sunt de noutate în mod individual. Ele sunt utilizate de mulţi ani, în special pentru dezvoltarea de noi pieţe sau introducerea unui produs nou pe piaţă. Noutatea este reprezentată de abordarea autorilor şi de structurarea pachetului Chaotics Management SystemTM.
***
În 2009, autorii au înfiinţat Chaotics Strategies Consulting Platform. Este vorba de o platformă de consultanţă de management şi training după modelul Chaotics Management SystemTM. Pe baza unei licenţe de exclusivitate la nivel de ţară, firme de consultanţă de management, atent selecţionate, pot utiliza şi difuza metodologia şi instrumentele prezentate în această carte.
Autorul recenziei:

Flavia Matei
Senior Consultant
Ensight Management ConsultingThere are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.