Să comunicăm armonios

Atelier de dezvoltare emoțională susținut de Asociația pentru Dialog, Mediere, Educație și Cultură Socială (ADMECS).

Formator: Mediator&coach Adriana Nanea (0732.025.197; adriana.nanea@admecs.ro)

Contact: office@admecs.ro; www.admecs.ro.

Grup țintă: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a.

Program: luni 6 aprilie, vineri 10 aprilie

Orele: 11:30 – 12:30

Obiective cadru:

– creșterea încrederii în sine a copilului

– identificarea și exprimarea sentimentelor

– conectarea empatică cu partenerul de dialog

– dezvoltarea compasiunii și a toleranței față de semeni

– corectarea limbajului agresiv

– asigurarea unui climat prietenos și sigur.

Obiective de referință:

– Ascultarea unui punct de vedere diferit

– Recurgerea la metode non-violente de rezolvare a disputelor între colegi

– Evaluarea consecințelor propiilor acțiuni.

Activități:

– Dialog/ joc de rol, observarea și comunicarea percepțiilor din viața cotidiană.

Copiii şi adolescenţii care se află în faţa unui conflict, tind să-şi limiteze acţiunile la una sau cel mult două posibilităţi de soluţionare. De obicei, ei evită dialogul, aruncându-se direct în conflict, încercând soluţionarea lui într-un mod agresiv. Tocmai pentru a evita această agresivitate, este necesar ca ei să aibă la dispoziţie o altă modalitate de stingere a disputei, discutând despre ea, dându-şi unul altuia şansa de a-şi spune punctul de vedere sau mai bine zis, partea lui de poveste, aşa cum o văd ei şi cum o cred ei, ajungând astfel la o comunicare şi la un alt mod de abordare a conflictului ivit.

Litigiile la nivel de grup de elevi pot fi împiedicate dacă conflictele interpersonale sunt rezolvate în timp util. Mulţi dintre factorii care contribuie la eruperea conflictului – cum ar fi stima de sine scăzută, lipsa de abilităţi de luare a deciziilor, presiunea negativă din partea grupului, pot fi rezolvate prin programele de mediere.

Elevii învaţă să asculte eficient un punct de vedere diferit de al lor, mai mult de atât, dezvoltă competenţe cu privire la modul de soluţionare a problemelor prin metode non-violente, pe care le aleg ei înşişi. Ei înţeleg că pot rezolva paşnic conflictele, fără a recurge violenţă sau agresiune. De asemenea, dezvoltă capacitatea de a empatiza cu ceilalţi. Aşa cum scrisul şi cititul sunt esenţiale în viaţă, la fel sunt şi abilităţile de comunicare şi gestionare a unui conflict. Tinerii trebuie să fie în măsură să comunice eficient, să poată aprecia consecinţele acţiunilor lor, să poată genera şi evalua soluţii alternative la probleme şi să coexiste alături de oamenii cu care nu sunt de acord. Prin mediere, elevii învaţă să-şi dezvolte competenţe de rezolvare a conflictului şi în viaţa reală, nu numai în cadrul şcolar.

Totodată, medierea îi ajută să descopere diversitatea, deoarece ei trebuie să ajungă să comunice şi să lucreze împreună, indiferent de vîrsta lor, de rasă, de religie. De asemenea, copiii înţeleg cum să critice şi cum să îşi însuşească critica, învaţă că ajutându-i pe ceilalţi, se ajută de fapt pe ei înşişi.

Un alt beneficiu al medierii este creşterea stimei de sine. Stima de sine este considerată esenţială pentru succesul elevului, iar medierea îmbunătăţeşte respectul de sine într-o varietate de moduri. Când o sesiune de mediere se sfârşeşte cu un succes, fiecare parte implicată va simţi că a făcut un lucru onorabil.

Medierea între elevi porneşte de la un criteriu de echitate şi avantaj reciproc, fiind la capătul opus al rezolvării problemei prin forţă sau intimidare. Confruntarea cu adversarii lor îi încurajează pe elevi să accepte responsabilizarea pentru propriile acţiuni şi conştientizarea lor.

Medierea are cu siguranță un impact pozitiv asupra climatului din şcoală.

Feed-back:

La finalul atelierului se oferă feed-back individual pentru fiecare copil (recomandări de abordare a personalității fiecăruia).

 There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.