ultima-transhumanta_ultimul-draft_invitatie

Documentarul “Ultima transhumanţă” e aproape gata!

‘Ultima transhumanţă’ este un film documentar despre un mod de viață pe cale de dispariție și reprezintă rezultatul unui proiect artistic, etnografic și sociologic ce a durat 12 ani și însumează călătorii de peste 50.000 km în 6 țări: România, Albania, Grecia, Italia, Marea Britanie și Turcia. Ciobanii care încă mai practică transhumanța merg zi de zi cu oile în căutarea pășunilor. Ei parcurg  sute de kilometri într-un an, dorm unde îi prinde noaptea, sub cerul liber, indiferent de anotimp.
Dragoș Lumpan a mers la drum cu ciobanii, a dormit ca ei, a mâncat cu ei și a observat că ei trăiesc într-o altă lume, într-un alt timp, într-un calendar cvasi-cosmic.  De mii de ani, ciobanii merg la drum cu oile, însă acum ciobanii nu vor să mai fie ciobani. Sau cel puțin nu vor să mai meargă la drum zi de zi, an de an, toată viața. E mai mult decât o meserie, e un mod de viață foarte greu.

În luna octombrie vom proiecta un work in progress foarte avansat al filmului “Ultima transhumanţă”:
În București:
– MNAC (Muzeul Național de Artă Contemporană) – 23 octombrie, ora 18.30
– MŢR (Cinematograful Muzeului Național al Ţăranului Român) – 28 octombrie, ora 19:30
– Seneca Anticafe (str. Arhitect Ion Mincu 1) – 31 octombrie, ora 18
în țară:
– Muzeul Etnografic al Moldovei, Iași – 24 octombrie, ora 17
– Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca – 25 octombrie, ora 18.

În luna noiembrie vom proiecta “Ultima transhumanţă” în județul Brașov:
– Muzeul de Etnografie Brașov – 22 noiembrie, ora 18
– Muzeul Etnografic din Săcele (județul Brașov) – 23 noiembrie, ora 15.

Documentarul durează 90 de minute. Dialogurile sunt în 6 limbi; filmul are subtitrare în limba română chiar și pentru momentele vorbite în română – poate fi urmărit și de persoanele cu deficiențe de auz.

Acest ultim draft este o variantă foarte apropiată de cea finală.
Am ales să proiectăm acest draft din mai multe motive: unul dintre ele este feedback-ul publicului; acum încă este posibil să mai modificăm ceva. Pentru acest feedback am pregătit o listă cu întrebări – o veți găsi în sală. Un alt motiv este vizibilitatea transhumanței: pentru o cât mai bună răspândire dorim să trimitem documentarul “Ultima transhumanță” la câteva festivaluri internaționale. Dar, festivalurile mari cer ca versiunea respectivă să nu mai fi fost proiectată niciodată, nicăieri. Ceea ce ar însemna o amânare de aproape un an…

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.


The documentary “The Last Transhumance” is almost ready!


‘The Last Transhumance’ is a documentary film about a way of life on the verge of extinction and represents the result of an artistic, ethnographic and sociological project that lasted 12 years and summed up the trips of over 50,000 km in 6 countries: Romania, Albania, Greece, Italy , United Kingdom and Turkey. Shepherds who still practice transhumance go with sheep in search of pastures. They travel hundreds of kilometers a year, they sleep wherever the night catches them, under the open sky, regardless of the season.
Dragoș Lumpan walked with the shepherds, slept like them, ate with them and observed that they live in another world, in another time, in a quasi-cosmic calendar. For thousands of years, shepherds have been traveling with sheep, but now shepherds do not want to be shepherds anymore. Or, at least they don’t want to go on the road every day, year after year, all their lives. It is more than a job, it’s a very difficult way of life.

In October we will be screening a very advanced work in progress of the film “The Last Transhumance”:
in Bucharest:
– MNAC (National Museum of Contemporary Art) – October 23, 6:30 pm
– MŢR (Cinema of the National Museum of the Romanian Peasant) – October 28, 7:30 pm
– Seneca Anticafe (str. Architect Ion Mincu 1) – October 31, 6 pm


outside Bucharest:
– The Ethnographic Museum of Moldova, Iași – October 24, 5 pm
– The Ethnographic Museum of Transylvania, Cluj-Napoca – October 25, 6 pm.

In November we will be screening the “Last Transhumance” in Brașov County:
– The Ethnography Museum Brașov – November 22, 6 pm
– The Ethnographic Museum in Săcele (Brașov County) – November 23, 3 pm.


The documentary is 90 minutes long. The dialogues are in 6 languages; the film has subtitles in Romanian even for the moments spoken in Romanian – it can be watched by people with hearing impairments.

This last draft is a variant very close to the final one.
We chose to screen this draft for several reasons: one of them is the public’s feedback; now it is still possible to make changes. For this feedback we have prepared a list of questions and handle it to you. Another reason is the visibility of the Transhumance: for the best possible dissemination, we want to send the documentary “The Last Transhumance” to several international festivals. But big festivals demand that the final film version has never been screened anywhere. Which would mean a delay of almost a year …

This project is co-financed by AFCN (National Cultural Fund).


The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.