OfficePlaygroundBlog

Office Playground powered by Cărturești

colaj_BTODistracția nu trebuie să plece în țările calde când vine toamna. O poți păstra cu tine la birou, dacă îi pregătești cuibul de pe-acum. De aceea, Cărturești a aranjat un Office Playground din care să alegi tot ce îți trebuie pentru a transforma întoarcerea din vacanță într-o poveste cu happy-end.

Găsești la noi accesorii istețe care să aducă un zâmbet pe fața celui mai serios șef și gadget-uri potrivite pentru zeii tabelelor xls și reginele prezentărilor ppt. Dacă vrei să-i spui unui coleg “mulțumesc!” sau “bine ai venit în echipă!”, caută-i cadoul perfect în Office Playground. Transformă-ți munca într-o joacă cu rechizitele noastre de birou și inspirația s-ar putea să vină mai ușor.

În plus, orice produs cumpărat din categoria Office Playground îți aduce o șansă la tombola cu 100 de premii în rollere Parker. Completeză cuponul din librărie și salvează-ți biroul de la plictiseală!*

Librării participante: Cărturești Floreasca, Carturești Nord, Cărturești Verona, Căreturești Afi Cotroceni, Cărturești Mega Mall, Cărturești  Cluj Iulius Mall, Cărturești Timișoara Iulius Mall, Cărturești Palas Iași, Carusel, www.carturesti.ro


 

*REGULAMENTUL TOMBOLEI:

1. Organizatorul si regulamentul
(1) Concursul este organizat si desfasurat de  S.C. DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L., o societate comercială română, cu sediul in Str. Pictor Arthur Verona nr 15, Corp A1, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. Prelucrarea de date pentru organizator este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 21713
 (2) Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul se pune la dispozitia, oricărei persoane interesate in mod gratuit, in fiecare  magazin pe baza unei solicitari directe adresate angajatilor de la casa de marcat ai Organizatorului, în permanenţă pe durata Concursului
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor, la casa de marcat din fiecare magazin.
2. Teritoriul şi durata de desfăşurare a Concursului
(1) Concursul este organizat pe teritoriul României şi se desfăşoară în 9 librarii din reteaua de librarii Carturesti din Romania: Carturesti Baneasa Shopping City, Carturesti Promenada Floreasca (Bucuresti), Carturesti Verona (Bucuresti), Carturesti Afi Cotroceni Bucuresti, Carturesti Mega Mall, Carturesti Iulius Mall Cluj, Carturesti Timisoara Iulius Mall, Carturesti Palas Iasi, Carturesti Carusel si pe www.carturesti.ro.
(2)  Concursul începe la ora 10:00:00, pe data de 10 septembrie 2015 şi se încheie la ora 22:00 pe data de 30 septembrie 2015, premiile urmand a fi anuntate dupa centralizare si extragerea castigatorilor pana in data de 5 octombrie 2015
(3)  După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Concursului.
(4) Premiile care nu vor putea fi livrate câştigătorilor din motive independente de Organizator până la data de  05.10.2015 nu vor mai fi datorate de Organizator, iar câştigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câştigător.  Organizatorul se obliga sa contacteze castigatorii telefonic la numarul de telefon inscris pe talonul de participare,  de 3 ori la 3 ore diferite, iar in cazul in care castigatorul nu raspunde la nici unul din cele 3 apeluri telefonice sau datele declarate in talon nu se confirma cu CI/BI castigatorul este invalidat si se actioneaza la contactarea primei rezerve. In cazul in care si prima rezerva este invalidata, conform procedurii de mai sus, se actioneaza la contactarea celei de-a doua rezerve. In cazul in care nici contactarea rezervelor nu este posibila, se procedeaza la o noua extragere, pentru validarea castigatorilor premiilor ramase neacordate si tot asa, pana la extragerea tuturor celor 100 de castigatori, care vor fi impartiti din start in 10 castigatori per librarie /. site.
3. Dreptul de participare
(1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanţi”) care au reşedinţa în România, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii promotiei, care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4, detin un  CI valabil  si care, in urma achizitionarii oricarui produs din gama Office Playground din librariile Carturesti mentionate la articolul 2. 1, in perioada 10 – 30 septembrie 2015 , au primit talonul de inscriere la concurs si l-au depus completat complet si corespunzator in urnele special amenajate din spatiul in care se desfasoara concursul.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului, angajații agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
(3) Produsele participante in concurs sunt orice articol din gama Office Playground, gama marcata la raft prin semnalizare instore de tip afis / wobbler.
4. Procedura Concursului
(1)        Participantul trebuie sa cumpere din reteaua librariilor Carturestisau de pe site-ul www.carturesti.net produse participante in perioada 10 – 30 septembrie 2015.  Participantul poate avea mai multe achizitii de produse participante si pentru fiecare astfel de achizitie pe un singur bon fiscal poate solicita un nou talon de inscriere la tombola. Cumparatorii care achizitioneaza minim un produs din selectia de produse participante la promotie de pe site-ul www.carturesti.net sunt automat introdusi in concurs si castigatorii vor fi selectati prin random.org
(2)          Participantul trebuie să completeze corect si lizibil toate campurile de pe talonul de participare. In cazul achizitiei de pe site, cumparatorii sunt automat inscrisi pentru tragerea la sorti.
(3)          Participantul trebuie să comunice Organizatorului prin completarea talonului de inscriere la concurs, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, localitate, adresa unde locuieşte permanent în mod legal si numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul.
 (4)          Tragerea la sorti prin intermediul careia se va declara castigatorul va avea loc pe data de 5 octombrie  2015, ora 15:00. Se vor extrage 10 castigatori per librarie (9 librarii fizice + site) + 5 rezerve..Tragerea la sorţi a castigatorilor va fi efectuata prin procedeul de extragere aleatorie, fara revenire,  din urnele in care au fost colectate toate taloanele completate pentru inscrierea la concurs si va avea loc in fiecare dintre cele 9 librarii + sediul central al echipei de marketing responsabile de site-ul carturesti.ro, in prezenta reprezentantilor S.C. Direct Client Services S.R.L . In cazul magazinului online se va extrage lista celor care au achizitionat cel putin un produs participant la promotie in perioada mentionata si castigatorii vor fi selectati prin mechanism de extragere aleatorie, prin site-ul www.random.org.
Extragerea se va efectua pentru acordarea premiilor astfel:
– prima extragere – 100 de rollere Parker, cate 10 per locatie
-a doua extragere – Rezerve: exceptand primii 100 castigatori extrasi pentru premiu (10 per locatie) se vor extrage 50 de rezerve (cate 5 pentru fiecare locatie)
5Premiile
(1)      Premiile acordate pe loc, in urma razuirii talonului de concurs constau in:
–        100 de rollere Parker
Valoarea totala a premiilor este de  4700  RON, dupa cum urmeaza:
 (2) Premiile vor fi revendicate exclusiv de catre castigatorii validati in urma tragerii la sorti si conform prezentului Regulament, pana la data de  15 octombrie 2015. Organizatorul se obliga sa informeze toti castigatorii, pana la data de  10 octombrie 2015,  in scris la adresa de e-mail  comunicata prin completarea talonului de participare, asupra adresei exacte a librariei Carturesti de unde fiecare dintre castigatori isi poate ridica premiul, avandu-se in vedere localitatea de domiciliu a fiecaruia dintre acestia.
 (3)  Câştigătorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informaţiile şi datele care nu corespund realităţii şi/sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru orice consecinţă care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaraţie. Câştigatorul care declară/transmite informaţii/date eronate/false pierde zisa calitate de câştigător.
(4)  De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice natură legate de vreun premiu. Căştigătorii îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinţe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.
6. Contravaloarea în bani
În cadrul Concursului nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.
7. Taxe şi impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in urma Concursului, revenind in exclusivitate Participantilor castigatori.
8. Dreptul la imagine
Acordarea premiilor corespunzătoare Concursului poate fi un eveniment public.  Participarea la Concurs constituie acordul participanţilor referitor la faptul că numele si premiile castigate de acestia pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.
9. Protecţia datelor cu caracter personal
(1)  Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanţii la Campanie le furnizează despre ei înşişi.  Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în Concurs.
(2)  Participanţilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, printre care:
–  dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
–  dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
–  dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care îl vizeaza să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
– Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
Numele tuturor castigatorilor vor fi facute publice pe blogul Carturesti  Romania, pana cel tarziu  in data de 10 octombrie 2015.
(3)  Pentru exercitarea drepturilor arătate mai înainte, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată Organizatorului, la adresa menţionată anterior.
(4)  Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.
10. Încetarea înainte de termen a Concursului
(1)  Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul.
(2)  Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.
(3)  În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către Participanţii la Concurs, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.
11. Litigiile şi legea aplicabilă
(1)  Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu dreptul comun.
(2)     Legea aplicabilă este legea română.


There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.